Felling av alle trær.
Demontering av trær over tak.
Kapping og rydding av kvist og kubber etter ønske.